Teadusfilosoofia: positivism, loogiline positivism, Kuhn, Feyerabend

Enesetest

Vihje: õige on ainult üks vastus