↑ Avalehekülg

Lugemisvara

Üldine

Mis on filosoofia?

Filosoofia väärtus

Lühiesseed: minu foorumipostitused filosoofia e-kursustel tudengite algatatud teemadel
I osa (2015/16 õ.-a. ning varasemad)
II osa (2016/17 õ.-a.)
III osa (2017/18 õ.-a. sügissemester)

Küsimused ja vastused

Filosoofia põhiprobleemid

Tunnetus ja teadmine; Tõde; Keha ja vaim; Determinism; Tahtevabadus; Vabadus ja võrdsus; Eetika 

Filosoofia põhiprobleemide täienduste ja parandustega elektroonilise väljaande leiate siit (.pdf) ning e-lugeri jaoks sobivas formaadis siit (.epub).

Antiikaja filosoofid

Pythagoras; Zenon Eleast; Herakleitos; Sofistid; Sokrates; Platon; Aristoteles; Demokritos; Diogenes Sinopest; Epikuros; Skeptikud; Stoikud

Antiifilosoofia elektroonilise väljaande leiate siit (.pdf) ning e-lugeri jaoks sobivas formaadis siit (.epub).

Keskaja filosoofia

Keskaja filosoofia

Uusaja filosoofid

F. Bacon; Descartes; Hobbes; Locke; Leibniz; Berkeley; Hume; Helvetius; Kant; Bentham; Hegel

Uusaja filosoofia elektroonilise väljaande leiate siit (.pdf) ning e-lugeri jaoks sobivas formaadis siit (.epub).

Kaasaja filosoofid

Schopenhauer; Comte; Kierkegaard; J. S. Mill; Nietzsche; Peirce; W. James; Spengler; Carnap; Sartre; Popper; Kuhn; Feyerabend

Kaasaja filosoofia täienduste ja parandustega elektroonilise väljaande leiate siit (.pdf) ning e-lugeri jaoks sobivas formaadis siit (.epub).

Arutlusi ühiskonnast

Anarhismi klassikute Bakunini ja Kropotkini mõtteid; Demokraatia ja selle kriitikud; Natsionaalsotsialismi klassiku Hitleri mõtteid

Viited mujale

Filosoofiat Eestimaalt Vikipeedia: filosoofia

Tõnu Viik: Sissejuhatus filosoofiasse (videoloengud) Tõnu Viik: Kultuurifilosoofia (videoloengud) Marek Järvik: sissejuhatus sotsiaalfilosoofiasse (videoloengud)

Massachusets Institute of Technology õppematerjalid Open Yale Courses: Yale'i ülikooli kõigile avatud õppematerjalid

Philosophers: YouTube (conversations) Online videos of philosophical lectures

Philosophy Pages; Episteme Links; Stanford Encyclopedia of Philosophy; Internet Encyclopedia of Philosophy