Determinism. Tahtevabaduse probleem

Enesetest

Vihje: õige on ainult üks vastus