↑ Kursuste infolehed

Filosoofia ja loogika HHF1011

Õppejõud: Indrek Meos

Kursuse läbimiseks registreeruge e-kursusele. Iseregistreerumine e-kursusele algab 3. septembril.

  1. Kui HITSA Moodle'i https://moodle.hitsa.ee kasutajakonto on juba olemas, siis minge otse kursuse aadressile https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=3938. Pealkirja all 'Iseregistreerumine' näete kirjet 'Külalistel pole sellele kursusele juurdepääsu. Palun logige sisse'. Sisselogimiseks klõpsake nupul 'Jätka' ning sisestage oma kasutajatunnus ja salasõna. Järgmisena tuleb sisestada 'Kursusele registreerumise võti', milleks on:

    logos

    Edasi klõpsake nupul 'Registreeri mind kursusele' ning niimoodi oletegi kursusele registreerunud.

  2. Kui https://moodle.hitsa.ee kasutajakontot veel ei ole, siis minge aadressile https://moodle.hitsa.ee/login/signup.php ning looge oma kasutajakonto. Kui konto loodud, siis edasi toimige punkti 1 järgi.

Probleemide korral kirjutage õppejõule

Ainekava

Kursuse nimetus: Filosoofia ja loogika

Kood: HHF0011 | Ainepunkte: 3 EAP | Hindamisviis: eksam

Õppejõud: Indrek Meos indrek.meos@ttu.ee

Kõik õppematerjalid (ka videoloengud, enesetestid jms) on e-kursusel olemas.

Kursuse saab läbida täielikult e-õppes.

Kursuse teemad

Loogika jaoks on näiteks tõde miski, mille puhul ei küsita, mis üldse on tõde. Käesolev kursus sisaldab aga lisaks tavapärastele loogika teemadele ka filosoofilist sissejuhatust ning võimalust arutleda nii tõe kui ka tunnetuse ja teadmise teemadel üldisemalt. Filosoofilisse sissejuhatusse kuulub ka determinismi ehk maailma seaduspärasuse teema. Küllap poleks loogilisest mõtlemisest erilist kasu, kui maailm ise loogiline poleks (sõnade 'loogika' ning 'loogiline' erinevatest tähendustest tuleb samuti juttu). Mõtlemisainet pakuvad ka põhjusliku seose, ettenägemise, seletamise, juhuse ja paratamatuse ning tegelikkuse ja võimalikkuse mõisted.

Seega on kursusel kaks suuremat teemaderingi:

  1. Filosoofilised eelteadmised: tunnetus ja teadmine, tõde, formaalteaduste (matemaatika ja loogika) eripära, determinism (sh juhuse ja paratamatuse, võimalikkuse jms mõisted).
  2. Loogika: mõiste, otsustus, küsimus, järeldamine, argumentatsioon.

Testid ja kodutööd

Testid ja kodutööd on avatud kuni e-kursuse lõpuni, mis on e-kursusel suurelt ja punaselt kirjas. Kursusel on 7 hinnatavat testi (2 neist filosoofiliste eelteadmiste kohta) ning 3 kodutööd - kõige selle sooritamise aja valite ise. Seega saate õppida "tükikaupa" ning kohe ka testi või kodutöö ära teha. Iga testi saab sooritada üks kord, igal testil on ajalimiit, nt 20 minutit (ajalimiiti näete testil klõpsates).

Enne kui asute esimest korda hinnatavat testi sooritama, võiksite teha proovitesti, sest siis näete, kuidas testitegemine käib. Kui hinnatava testi sooritamisel tekivad siiski tehnilised tõrked, saatke õppejõule esimesel võimalusel e-kiri. Kui pole just testi sooritamise viimase päeva õhtu, siis jõuab õppejõud kindlasti tehniliselt ebaõnnestunud soorituse tühistada ning testi saab uuesti teha.

Teste ja kodutöid on kõige arukam sooritada selles järjekorras, kuidas nad e-kursusel on. Võite õppida ka nii, et vaatate kõigepealt testi või kodutöö teema ning siis tutvute vastavate õppematerjalidega.

Eksam

Hindamise aluseks jooksva töö tulemused, eraldi mingit eksamit ei toimu. Eksamihinne kujuneb testide ja kodutööde tulemuste alusel. Maksimaalselt on võimalik koguda 55 punkti. Hindeskaala on järgmine: hinne 5 91-100%, hinne 4 81-90% jne.

Oma punktiseisu ning tulemuse protsenti näete leheküljel 'Hinded'.