↑ Konspektid

Demokritos (u 460-370 e.m.a)

Tema mõtteavaldusi:

 

On vaid aatomid (kr άτομος ‘jagamatu’) ja tühjus

Aatomid on igavesed

Iga asi (ka hing) on aatomite kogum

Aatomid erinevad üksteisest kuju poolest: aatomeid on siledaid ja krobelisi, nurgelisi, konksukujulisi jne

Aatomite kooslused (asjad) erinevad üksteisest

Ka tühjus on olemas. Tühjus võimaldab

Värvi, lõhna, maitset ja soojust tegelikult pole

Demokritos:

“Arvamuspäraselt on värv, arvamuspäraselt magus, arvamuspäraselt kibe, tegelikult on aga aatomid ja tühjus”

Kõik toimuv on paratamatu

Demokritos:

“Inimesed lõid juhusest iidoli iseendi nõutuse katteks”

Iidol (kr είδωλον) on pettekujutlus.