↑ Konspektid

Kirjandus

 1. 20. sajandi mõttevoolud. Toimetanud Epp Annus. Tallinn-Tartu, 2009.

 2. Aristoteles. Luulekunstist

 3. Bergson, H. Naer: essee koomika tähendusest. Tartu, 2009.

 4. Beardsley, M. C. Aesthetics from Classical Greece to the Present. A Short History.

 5. Danto, A. Kunsti lõpp. – Looming, 1995, nr 11.

 6. Eco, U. Inetuse ajalugu. Tallinn, 2008.

 7. Eco, U. Roosi nimi. Tallinn, 2005.

 8. Goodman, N. Millal on kunst? – Vikerkaar, 2014, nr 3.

 9. Hume, D. Of the Standard of Taste

 10. Jimenez, M. Mis on esteetika. Tallinn, 2016

 11. Juske, A. Relativistlikke teooriaid kunsti defineerimisel. – Looming, 1993, nr 7.

 12. Kennick, W.E. Kas traditsiooniline esteetika tugineb eksimusele? – Looming, 2003, nr 2.

 13. Lepajõe, M. Techne mõiste Platonil. – Akadeemia, 2000, nr 3.

 14. Lill, A. Saateks. – Nietzsche, F. Tragöödia sünd. Tallinn, 2009.

 15. Murdmaa, M., Einasto, H. Teekond tantsus. Tallinn, 2018.

 16. Nietzsche, F. Tragöödia sünd. Tallinn, 2009.

 17. Platon. Teosed. I. Tartu, 2003.

 18. Rowe, M.W. Kunsti definitsioon. – Akadeemia, 1998, nr 8.

 19. Santayana, G. Ilutunne. Esteetikateooria visand. Tartu, 2009.

 20. Sutrop, M. Mis on kunst? – Akadeemia, 1998, nr 8.

 21. Tolstoi, L. Mis on kunst. Tartu, 2014. Vene keeles vt siin.
 22. Vana-Kreeka inimene. [Kogumik.] Tallinn, 2001.
 23. Võgotski, L. Kunsti psühholoogia. Tartu, 2016.

 24. Бычков, В.В. Эстетика. Учебник для вузов. Москва, 2011.

 25. Гегель. Лекции по эстетике.

 26. История эстетики. Учебное пособие. СПб, 2011

 27. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. Москва, 1965

 28. Ортега-и-Гассет, Х. "Дегуманизация искусств" и другие работы. Москва, 1991.

 29. Рюмина, М. Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. Москва, 2016

 30. Эко, У. Заметки на полях "Имени розы"

 31. Эпштейн, М.Н. Искусство авангарда и религиозное сознание.