Loogiline vorm

Enesetest

Vastuses kasutage järgmisi sümboleid: ¬ (eitus), & (konjunktsioon), V (disjunktsioon), > (implikatsioon)

 

Kui ei õnnestu neid sümboleid klaviatuurilt sisestada, siis võtke hiirega tarvilik sümbol plokki ning kopeerige vajalikku kohta (klaviatuurilt Ctrl-C ja Ctrl-V).

 

Lihtväiteid tähistage sümbolitega p, q ja r. Vasakul ja paremal pool sümboleid &, V ja > kasutage tühikuid; seega kirjutage näiteks p & ¬q, mitte aga p&¬q