Lihtsamad lauseloogika järeldused

Enesetest

Vihje: õige on ainult üks vastus