Järeldused muutmise ja ümberpööramise teel

Enesetest

Vihje: õige on ainult üks vastus