↑ Avalehekülg

Testid

Filosoofia ajalugu

 1. Ülevaatlik test filosoofia ajaloost
 2. Veel üks ülevaatlik test filosoofia ajaloost
 3. Filosoofia eripära, Sokrates, Platon
 4. Aristoteles, Demokritos, Epikuros
 5. Skeptikud, stoikud, keskaja filosoofia
 6. Bacon, Descartes, Locke
 7. Helvetius, Hegel, Schopenhauer
 8. Kierkegaard, Nietzsche, pragmatism, Spengler, Sartre
 9. Teadusfilosoofia: positivism, loogiline positivism, Kuhn, Feyerabend

Filosoofia põhiprobleemid

 1. Tunnetus ja teadmine. Tõeteooriad
 2. Keha ja vaimu probleem
 3. Determinism. Tahtevabaduse probleem
 4. Indiviidi vabadus ühiskonnas. Eetikateooriad

Esteetika

Testi tegemisel on abiks esteetika konspektid.

Loogika

 1. Filosoofiaolümpiaadi loogikatestid aastatel 2004-2009
 2. Euleri ringid
 3. Mõiste defineerimine ja liigitamine
 4. Loogiline ruut
 5. Loogiline vorm
 6. Otsustuste ekvivalentsus
 7. Lihtotsustuse eitamine
 8. Liitotsustuse eitamine
 9. Lihtsamad lauseloogika järeldused
 10. Järeldused muutmise ja ümberpööramise teel
 11. Süllogism

Testi tegemisel on abiks loogika konspekt. Loogika õpiku tervikteksti leiate siit.