↑ Avalehekülg

Testid

Loogika

Loogikatest filosoofiaolümpiaadil

Filosoofiaolümpiaadi loogikatestid aastatel 2004-2009

Loogika kursuse testid

 1. Euleri ringid
 2. Mõiste defineerimine ja liigitamine
 3. Loogiline ruut
 4. Loogiline vorm
 5. Otsustuste ekvivalentsus
 6. Lihtotsustuse eitamine
 7. Liitotsustuse eitamine
 8. Lihtsamad lauseloogika järeldused
 9. Järeldused muutmise ja ümberpööramise teel
 10. Süllogism

NB! Testi tegemisel on abiks loogika konspekt. Loogika õpiku tervikteksti leiate TÜ elektroonilisest raamatukogust DSpace

Filosoofia

Pealiskaudsed ülevaatlikud testid

 1. Ülevaatlik test filosoofia ajaloost
 2. Veel üks ülevaatlik test filosoofia ajaloost

Filosoofia ajaloo testid

 1. Filosoofia eripära, Sokrates, Platon
 2. Aristoteles, Demokritos, Epikuros
 3. Skeptikud, stoikud, keskaja filosoofia
 4. Bacon, Descartes, Locke
 5. Helvetius, Hegel, Schopenhauer
 6. Kierkegaard, Nietzsche, pragmatism, Spengler, Sartre
 7. Teadusfilosoofia: positivism, loogiline positivism, Kuhn, Feyerabend

Filosoofia põhiprobleemide testid

 1. Tunnetus ja teadmine. Tõeteooriad
 2. Keha ja vaimu probleem
 3. Determinism. Tahtevabaduse probleem
 4. Indiviidi vabadus ühiskonnas. Eetikateooriad

Esteetika test

Esteetika