↑ Avalehekülg

Teema: Filosoofia

Teema valimine

Millise väite paikapidavuse üle saab otsustada kogemuse põhjal?

Poisid on meessoost

Sügised on aasta-aastalt ikka soojemaks muutunud

2 + 3 = 5

Millise väite paikapidavuse üle saab otsustada ainuüksi (deduktiivse) arutluse põhjal?

Kuu teeb ringi ümber Maa ühe päevaga.

Kolmnurga sisenurkade summa võrdub kahe täisnurgaga.

Õnn ei ole rahas, vaid raha hulgas.

Kes filosoofidest kasutas võrdlust, et inimese hing on sündides nagu puhas paberileht?

John Locke

Rene Descartes

Sokrates

George Berkeley on nominalist, sest tema arvates

eksisteerivad üldmõisted (universaalid) reaalselt konkreetsetes asjades

on universaalid vaid inimmõistuses üldmõistetena

on olemas vaid konkreetsed asjad; universaale polegi olemas

Leibnizi arvates liigituvad kõik tõed

mõistuse- ja faktitõdedeks

filosoofilisteks ja argimõistuse tõdedeks

ilmalikeks ja ilmutuslikeks tõdedeks