↑ Avalehekülg

Teema: Kaasaja filosoofia

Teema valimine

Schopenhaueri arvates on suguinstinkt

inimlik tung, mille kaudu loodus seab indiviidi liigi teenistusse: ilma selleta sureks inimkond välja.

ainuke inimlik tung, mis võimaldab naudinguid meie halvimas võimalikus maailmas.

inimlik tung, mis annab tunnistust, et kunagi aegade alguses olid mees ja naine üks olend (androgüün); lahutatutena püüdlevad nad nüüd ihuliselt teineteise poole.

Kurjale kurjaga mittevastamise põhimõte

on Nietzsche arvates ainus asi ristiusus, mis on inimkonda edasi viinud

reedab Nietzsche arvates tegelikult argade soovi delegeerida kättemaks jumalale

iseloomustab Nietzsche arvates tsivilisatsiooni - erinevalt barbaarsetest ühiskondadest, kus valitseb veretasu põhimõte

Spengleri arvates elasid kultuuriliselt ühel ajal

Bacon ja Hegel

Platon ja Hegel

Sokrates ja Epikuros

See, mida inimene näeb, sõltub Kuhni arvates

sellest, mida ta vaatab ning vaatlustingimustest: näiteks võib üht ja sama asja näha erineva värvusega.

nii sellest, mida ta vaatab kui ka sellest, mida ta on õppinud nägema (nt kaardilugemise puhul).

ainult sellest, mida ta vaatab: ei saa ju näha seda, mida pole ning mitte näha seda, mis on.

Väide, et Maa liigub (ümber oma telje ning ümber Päikese), on Feyerabendi arvates vastuolus faktidega

ning seetõttu jääb üle vaid imestada, miks tänapäeval seda väidet pooldatakse.

vaid juhul, kui fakte tõlgendatakse Aristotelese füüsika valguses (nt ilma inertsiseadust sõnastamata).

- juhul kui lähtuda Maa taustsüsteemist, Päikese taustsüsteemist lähtudes vastuolu kaob.