↑ Kursuste infolehed

Filosoofia ICY0021

Õppejõud: Indrek Meos

Kursus toimub sügissemestril.

Kursuse läbimiseks registreeruge e-kursusele. Kursuse saab läbida täielikult e-õppes.

E-kursuse aadress: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=3896

Kursuse "võti": sophia

Probleemide korral kirjutage õppejõule

Ainekava

Kursuse nimetus: Filosoofia

Ainekoodid: ICY0021 | Ainepunkte: 3 EAP | Hindamisviis: eksam

Õppejõud: Indrek Meos

Kursuse taotlusteks on iga tudengi edenemine järgmistes valdkondades

  1. üldine haritus (silmaringi avarus, abstraktne ning "kastist välja" mõtlemine)
  2. kriitiline mõtlemine
  3. kirjalik eneseväljendus- ning argumenteerimisoskus.

Kursuse korraldus

Hindamise aluseks on jooksva töö tulemused: testide ja foorumi eest saadud punktid. Kõik need tegevused on avatud kuni e-kursuse lõpuni, mis on suurelt ja punaselt e-kursusel kirjas. Arukas on siiski jaotada koormus ühtlasemalt kogu semestri peale.

Testid

Kursuse testid on jagatud neljaks: filosoofia ajaloo, filosoofia põhiprobleemide, esteetika ja algallikatestid. Kõiki teste sooritama ei pea, võite valida testid teemadel, mis rohkem meeldivad. Testi sooritamise aja valite ise. Iga testi saab sooritada üks kord, igal testil on ajalimiit, nt 30 minutit (ajalimiiti näete testil klõpsates).

Kokku võib testide eest saada maksimaalselt 63 punkti (kellel on 63 punkti testide eest kogutud, selle uued testisooritused enam punktisummat ei kasvata).

Enne kui asute esimest korda hinnatavat testi sooritama, võiksite teha proovitesti, sest siis näete, kuidas testitegemine käib (tekstiga ristkülikud tuleb õigesse kohta "lohistada"). Oma vastuse õigsust saate kohe kontrollida, klõpsates nupul 'Kontrolli'. Et iga küsimus koosneb mitmest komponendist, siis on võimalikud osaliselt õiged vastused. Kui klõpsate nupul 'Proovi uuesti' (mis kuvatakse vaid siis, kui vastus ei ole täielikult õige), eemaldatakse kõik valed vastused. Soovi korral saate uued vastused esitada ja uuesti kontrollida. Punktid lähevad kirja siiski esimese katse eest. Teine katse on seega vaid selgusele jõudmiseks, millised vastused olid õiged, millised mitte.

Kui hinnatava testi sooritamisel tekivad tehnilised tõrked, saatke õppejõule esimesel võimalusel e-kiri. Kui pole just testi sooritamise viimase päeva õhtu, siis jõuab õppejõud kindlasti tehniliselt ebaõnnestunud soorituse tühistada ning testi saab uuesti teha.

Foorum

Foorumil saab iga kursusel osaleja filosoofilisi mõttevahetusi algatada. Foorumi tulemuseks ei ole mingi ühise seisukohani jõudmine - see ei ole konverents, millel tuleks deklaratsioon vastu võtta. Vähim, mida foorumilt oodata, on see, et mõtlete ise oma mõtted mingil teemal avaldamiskõlblikuks ning saate teada, mida arvavad kursusekaaslased samal teemal (kõik ei pea siiski oma arvamust avaldama). Lisaks õppematerjalides esitatud filosoofide arvamustega tutvumisele ja püüdele neist aru saada võib olla kasu ka kursusekaaslaste arvamustega tutvumisest ja püüdest neist aru saada. Niimoodi võib targemaks saada. John Stuart Mill on teoses "Vabadusest" kirjutanud:

"...Inimolendil pole muud võimalust probleemi tervikuna haarata kui vaid kuulates, mida on selle kohta öelda mistahes muul seisukohal olevatel inimestel, ning uurides kõiki viise, kuidas seda probleemi võiksid vaadelda kõige erinevamad loomused. Ükski tark mees pole kunagi mingil muul moel targaks saanud ja inimintellekt on loomu poolest niisugune, et mingil muul viisil polegi võimalik targaks saada." (J. S. Mill, Vabadusest. Tallinn, 1996, lk 63)

Foorumipostitus peab olema teemakohane ja arutlev. Kui see tingimus on täidetud, siis sõltub saadavate punktide arv omi mõtteid väljendava teksti mahust (tsitaadid ja refereeringud ei lähe seega arvesse). Miinimum on 2 punkti (100-149 sõna) ning maksimum 6 punkti (vähemalt 300 sõna). Alla 100 sõna punkte ei anna.

Sõnade arvu näete oma postituse juures pärast postitamist. Soovi korral saate oma sõnumit poole tunni jooksul muuta ka pärast postitamist.

Igaks juhuks toon esile ka tüüpilised vead, mis tavaliselt annavad tulemuseks 0 punkti ning postituse kustutamise:

  1. Esitatakse referaat või ümberjutustus, omi mõtteid polegi.
  2. Foorumipostitus osutub plagiaadiks (olgu ta või tõlgitud mõnest võõrkeelest).
  3. Foorumipostituses puudub filosoofiline arutlus, sest kirjeldatakse vaid oma kogemust või esitatatakse statistikat stiilis 'ühed teevad/arvavad nii, teised teevad/arvavad naa'.
  4. Teksti või selle osa on loonud Google'i vm masintõlge, mitte inimene. Inimene (isegi eesti keelt halvasti oskav) ei kirjutaks kunagi nt sellist lauset: "Arnulf Rainer jätkuvalt kasutada avatud automaatne tehnikat ja pime surrealists pilt (maalis kinni silmadega), kuid arvas, et see meetod on üle ennast ammendanud."

Kokku võib foorumi eest saada maksimaalselt 24 punkti (kellel on 24 punkti foorumi eest kogutud, selle uued postitused enam punktisummat ei kasvata). Ei ole oluline, kas algatate ise uue teema või arutlete kellegi teise algatatud teemal.

Hindamine

Eksamihinne kujuneb jooksva töö põhjal. Testide ja foorumi eest võib koguda maksimaalselt 87 punkti. Oma punktiseisu näete e-kursuse leheküljel 'Hinded' (Haldus --> Hinded). Seal on kirjas kõik punktid, tulemuse protsent (=punktid/87*100) ning kursuse lõpus ka hinne.

Tulemuse protsendi järgi on hinded järgmised.

Hinne 5 - 91-100%
hinne 4 - 81-90%
hinne 3 - 71-80%
hinne 2 - 61-70%
hinne 1 - 51-60%

Hinneteleleht näeb välja selline (seal on ka näha, palju iga tegevus maksimaalselt punkte annab):