↑ Lugemisvara

Demokritos

Demokritos (460-370 e.m.a) oli atomist, st väitis, et olemas on aatomid (kr άτομος 'jagamatu') ja tühjus. Aatom on jagamatu, tal ei ole osi – sellele viitab juba sõna algne tähendus. Aatom on väga väikene ning seetõttu ei saa teda ei näha ega käega katsuda. Asjad on aatomite kooslused.

Aatomeid eraldab üksteisest tühjus. Ilma tühjuseta poleks Demokritose arvates võimalik liikumine ning kehade mahu muutumine. 

Aatomid erinevad kuju poolest. Demokritose arvates on aatomite erinevaid kujusid lõpmata palju:

"Aatomeid on siledaid ja krobelisi, nurgelisi ja konksukujulisi ..."

Aatomite kooslused erinevad üksteisest aatomite paigutuse korra ja asendi poolest.

Värvus, lõhn ja soojus ei iseloomusta Demokritose arvates aatomeid - need omadused ei ole selles mõttes reaalsed:

"Arvamuspäraselt on värv, arvamuspäraselt magus, arvamuspäraselt kibe, tegelikult aga on aatomid ja tühjus."

Teatud kujuga aatomid tekitavad teatud paigutuse korra ja asendi puhul tajujas aistingu, mida inimene tähistab sõnadega valge, kibe vms. Tegelikult ei ole aga miski ei valge ega must, kollane ega punane, kibe ega magus.

Kirjandus

  1. Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 1947.
  2. Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000.
  3. Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992.
  4. Witz, B. Demokritos. Tallinn, 1982.

Interneti allikad

  1. Demokritos, fragmendid tema teostest