↑ Avalehekülg

Lugemisvara

Üldine

Mis on filosoofia? | Filosoofia väärtus | Küsimused ja vastused

Lühiesseed

Minu foorumipostitused filosoofia e-kursustel tudengite algatatud teemadel
I osa (2015/16 õ.-a. ning varasemad)
II osa (2016/17 õ.-a.)
III osa (2017/18 õ.-a.)
IV osa (2018/19 õ.-a.)
V osa (2019/20 õ.-a.)

Filosoofia põhiprobleemid

Tunnetus ja teadmine | Tõde | Keha ja vaim | Determinism
Tahtevabadus | Vabadus ja võrdsus | Eetika

Filosoofia põhiprobleemide täienduste ja parandustega elektroonilise väljaande leiate siit (.pdf) ning e-lugeri jaoks sobivas formaadis siit (.epub).

Antiikaja filosoofid

Pythagoras | Zenon Eleast | Herakleitos | Sofistid | Sokrates | Platon | Aristoteles
Demokritos | Diogenes Sinopest | Epikuros | Skeptikud | Stoikud

Antiifilosoofia elektroonilise väljaande leiate siit (.pdf) ning e-lugeri jaoks sobivas formaadis siit (.epub).

Keskaja filosoofia

Keskaja filosoofia

Uusaja filosoofid

F. Bacon | Descartes | Hobbes | Locke | Leibniz | Berkeley | Hume | Helvetius
Kant | Bentham | Hegel

Uusaja filosoofia elektroonilise väljaande leiate siit (.pdf) ning e-lugeri jaoks sobivas formaadis siit (.epub).

Kaasaja filosoofid

Schopenhauer | Comte | Kierkegaard | J. S. Mill | Nietzsche | Peirce | W. James
Spengler | Carnap | Sartre | Popper | Kuhn | Feyerabend

Kaasaja filosoofia täienduste ja parandustega elektroonilise väljaande leiate siit (.pdf) ning e-lugeri jaoks sobivas formaadis siit (.epub).

Arutlusi ühiskonnast

Anarhismi klassikute Bakunini ja Kropotkini mõtteid

Demokraatia ja selle kriitikud

Natsionaalsotsialismi klassiku Hitleri mõtteid

Viited mujale

Filosoofiat Eestimaalt

Vikipeedia: filosoofia

Tõnu Viik: Sissejuhatus filosoofiasse (videoloengud)

Tõnu Viik: Kultuurifilosoofia (videoloengud)

Marek Järvik: sissejuhatus sotsiaalfilosoofiasse (videoloengud)

Open Yale Courses: Yale'i ülikooli kõigile avatud õppematerjalid

Philosophers: YouTube (conversations)

Online videos of philosophical lectures

Philosophy Pages

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Internet Encyclopedia of Philosophy