↑ Lugemisvara

William James

Ameerika filosoof ja psühholoog William James (1842-1910) süstematiseeris ja populariseeris pragmatismi. Hiljem selgus, et pragmatismi rajaja Charles Peirce ei pidanud pragmatismina päris seda silmas, mida James.

Jamesi arvates on pragmatism eeskätt meetod vaidluste lahendamiseks. Vaidlusel on mõte ainult siis, kui seisukohtade erinevustest tulenevad mingid praktilised erinevused. Niisiis tuleb enne vaidlema hakkamist kõigepealt vastata küsimusele: Milline on praktiline erinevus, kui tunnistada tõeseks esimene (teine või kolmas jne) seisukoht, st kui praktilises elus lähtuda just sellest, mitte aga mõnest muust uskumusest? Kui selgub, et mingit praktilist erinevust kahe seisukoha puhul ei ole, siis on vaidlus mõttetu.

Meie mõtete tõesus seisneb Jamesi arvates nende võimes n-ö töötada; tõesed on need uskumused, millesse on kasulik uskuda, millest lähtudes saab sihipäraselt tegutseda. Me ei pea aga küsima, kas maailm ka tegelikult on selline nagu me usume. Pigem tuleks küsida: Kas antud teooriast või uskumusest lähtudes saan ma edukamalt lahendada mingeid elulisi probleeme?

Teooria loomisel (olgu siis maailma või inimese kohta) ja omaksvõtmisel lähtuvad inimesed eneselegi märkamatult oma isikupärast. Küsimus ei seisnegi mitte niivõrd selles, milline on maailm tegelikult, vaid selles, millise maailmavaatega me end paremini tunneksime. Mõni teooria pakub inimesele rohkem rahuldust ning see on tugev argument mingi teooria eelistamiseks, kui antud teooria muudes asjades (nt faktide kooskõla mõttes) on teistega võrdväärne. Jamesi arvates teooria valimine iga inimese isiklik asi ning keegi ei tohiks siin mingeid ettekirjutusi teha:

"Ma propageerin igaühe õigust valida ükskõik milline uskumus omal riisikol."

Religiooni psühholoogiliseks allikaks on inimese mure oma saatuse pärast. Religiooni on inimestele vaja, et tunda end maailmas kindlamalt ja turvalisemalt. Religioon on lisajõud eluvõitluses. Milline ka poleks kurjus ja kannatused siin maailmas, usklik on ikkagi kindel, et see on vaid ajutine. James ei väida aga kuskil, et Jumal on reaalselt olemas.

Kirjandus

  1. james, W. Pragmatism ja elu ideaalid. [Kogumik]. Tallinn, 2005.
  2. James, W. Pragmatismi tõekontseptsioon. – Akadeemia, 1997, nr 8.
  3. James, W. Usulise kogemuse mitmekesisus. Tartu, 2013.
  4. Durant, W. Lood filosoofia ajaloost. Tallinn, 1998.
  5. Koort, A. Pragmatism – ameeriklaste maailmavaade. William James. – Koort, A. Inimese meetod. Tartu, 1996.
  6. Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000.

Interneti allikad

  1. James