↑ Konspektid

Kirjandus

 1. 20. sajandi mõttevoolud. Toimetanud Epp Annus. Tallinn-Tartu, 2009.
 2. Aristoteles. Luulekunstist
 3. Bergson, H. Naer: essee koomika tähendusest. Tartu, 2009.
 4. Beardsley, M. C. Aesthetics from Classical Greece to the Present. A Short History.
 5. Danto, A. Kunsti lõpp. – Looming, 1995, nr 11.
 6. Eco, U. Inetuse ajalugu. Tallinn, 2008.
 7. Eco, U. Roosi nimi. Tallinn, 2005.
 8. Ermann, E. Naeru vääristamine: mäng, mänglevus, nali. Vikerkaar, 2006, nr 1-2
 9. Goodman, N. Millal on kunst? – Vikerkaar, 2014, nr 3.
 10. Hume, D. Of the Standard of Taste
 11. Jimenez, M. Mis on esteetika. Tallinn, 2016
 12. Juske, A. Relativistlikke teooriaid kunsti defineerimisel. – Looming, 1993, nr 7.
 13. Kennick, W.E. Kas traditsiooniline esteetika tugineb eksimusele? – Looming, 2003, nr 2.
 14. Lepajõe, M. Techne mõiste Platonil. – Akadeemia, 2000, nr 3.
 15. Lill, A. Saateks. – Nietzsche, F. Tragöödia sünd. Tallinn, 2009.
 16. Murdmaa, M., Einasto, H. Teekond tantsus. Tallinn, 2018.
 17. Nietzsche, F. Tragöödia sünd. Tallinn, 2009.
 18. Platon. Teosed. I. Tartu, 2003.
 19. Rowe, M.W. Kunsti definitsioon. – Akadeemia, 1998, nr 8.
 20. Santayana, G. Ilutunne. Esteetikateooria visand. Tartu, 2009.
 21. Sutrop, M. Mis on kunst? – Akadeemia, 1998, nr 8.
 22. Tolstoi, L. Mis on kunst. Tartu, 2014. Vene keeles vt siin.
 23. Vana-Kreeka inimene. [Kogumik.] Tallinn, 2001.
 24. Võgotski, L. Kunsti psühholoogia. Tartu, 2016.
 25. Бычков, В.В. Эстетика. Учебник для вузов. Москва, 2011.
 26. Гегель. Лекции по эстетике.
 27. История эстетики. Учебное пособие. СПб, 2011
 28. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. Москва, 1965
 29. Ортега-и-Гассет, Х. "Дегуманизация искусств" и другие работы. Москва, 1991.
 30. Рюмина, М. Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. Москва, 2016
 31. Эко, У. Заметки на полях "Имени розы"
 32. Эпштейн, М.Н. Искусство авангарда и религиозное сознание.