↑ Konspektid

Positivism: Auguste Comte

Positivismi rajas Prantsuse filosoof Auguste Comte (1798-1857).

Inglismaal arendasid positivismi edasi John Stuart Mill (1806-1873) ja Herbert Spencer (1820-1903)

 

 

Endine filosoofia on oma aja ära elanud

Uus filosoofia

Uut tüüpi filosoofia ei pretendeeri maailma tunnetamisele kõrvuti teadustega. Uut tüüpi filosoofia uurib inimtunnetust (sealhulgas teaduse meetodeid, teaduste omavahelisi seosed jms)

Inimmõtlemise arengu kolm staadiumi

Comte’i arvates jõuab inimmõtlemine igas uurimisvaldkonnas lõpuks teadusliku staadiumini, olles läbinud teoloogilise ning metafüüsilise

Inimmõtlemise staadiume on seega kolm:

 1. teoloogiline ehk fiktiivne
 2. metafüüsiline ehk abstraktne
 3. teaduslik ehk positiivne

Inimmõtlemise teoloogiline staadium

Nähtusi seletatakse vaimude, hingede või jumala/jumalate toimega

Teoloogilise mõtlemise kolm etappi on:

 1. fetišism (pr fetiche ‘nõidus’)
 2. polüteism (kr πολυθεος ‘palju jumalaid omav’)
 3. monoteism (kr μονος ‘ainus’)

Fetišism

Iga asi on hingestatud - taevakeha, puu, maja, kirves jne. Iga asi käitub nagu inimene: päike vaatab pilve tagant välja, tuul puhub, kell heliseb jne

Polüteism

Iga valdkonna üle valitseb mingi jumal; on näiteks merejumal, tervisejumal, kodukolde jumal jne Teatud valdkonna nähtusi seletatakse vastava jumala tahtega.

Monoteism

On üks Jumal, kes valitseb kogu maailma üle. Kõike maailmas toimuvat seletatakse otseselt või kaudselt Jumala tahtega

Metafüüsiline staadium

Nähtusi (kogetavat, kogemuses antut) seletatakse millegi kaudu, mida ei saa kogeda, näiteks:

Metafüüsiline mõtlemine on võrreldes teoloogilisega abstraktsem: usutakse üldistesse seaduspärasustesse

Positiivne staadium

Teaduslik ehk positiivne mõtteviis lähtub tegelikult antust ehk kogetavast (ld positivus ‘tegelikult antud, tegelikkusel põhinev’): uuritakse vaid seda, mis on tegelikult antud, st nähtusi. Küsimus "Miks?" asendatakse küsimusega "Kuidas?".

Teaduse ülesanne on avastada nähtuste seaduspärasusi ning neist lähtudes sündmusi ette näha

Teaduste klassifikatsioon

Mitte igas valdkonnas pole inimmõistus veel jõudnud positiivse staadiumini

Comte’i arvates on esialgu vaid 6 teadust:

 1. matemaatika
 2. astronoomia
 3. füüsika
 4. keemia
 5. füsioloogia
 6. sotsioloogia

Teaduste nimekirjas on kolm seaduspärasust:

 1. Iga järgnev teadus on eelnevast keerulisem ning tugineb sellele
 2. Iga järgnev teadus on eelnevast konkreetsem
 3. Iga järgnev teadus on eelnevast noorem