↑ Konspektid

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Prantsuse filosoof ja kirjanik, eksistentsialismi üks tuntum esindaja

Tema filosoofiline peateos on “Olemine ja eimiski”, mille sisu on populaarsel kujul esitatud loengus “Eksistentsialism on humanism”

Essentsialismi ja eksistentsialismi võrdlust vaadake Kierkegaardi konspektist.

Inimene ja asi: eksistentsialistlik käsitlus

Eksistentsialismi järgi on sündides inimene eimiski, sest mingit määratlust ei saa anda, kuni ei ole olemist (nt tegusid).

Inimene on oma tegude kogusumma

Erinevalt asjast inimene vastutab oma eksistentsi eest ning sellest tulenevad hirm, mure ja rahutus Inimesed põgenevad vastutusest oma eksistentsi eest, kuid see on enesepettus

Levinud enesepettuse viisid on järgmised:

  1. Ilmutusest lähtumine
  2. Endele viitamine
  3. Sisetundest lähtumine
  4. Nõu küsimine

Inimene on maha jäetud, määratud olema vaba