↑ Konspektid

Vabadus on võimalus teostada oma tahtmisi

Positiivne sundus: sundus, mille tõttu teen midagi, mida ei tahaks teha.

Negatiivne sundus: sundus, mille tõttu ei saa teha seda, mida tahaksin teha.

Positiivne vabadus: positiivne vabadus on vabadus millekski, näiteks võimalus teisi inimesi mõjutada.

Negatiivne vabadus: negatiivne vabadus on vabadus millestki, näiteks võimalus olla vaba teiste inimeste mõjust.

Positiivse ja negatiivse vabaduse kaudu võiks defineerida ka egoisti ja individualisti. Egoist - see, kes nõuab endale teistest märgatavalt suuremat positiivset ja negatiivset vabadust. Individualist - see, kes soovib maksimaalset negatiivset vabadust, kuid ei vaja positiivset vabadust

Takistused vabadusele

  1. Looduslikud takistused (mõni asi pole looduslikult võimalik)
  2. Ühiskondlikud takistused (mõni asi pole ühiskondlikult aktsepteeritud)
  3. Teadmatus (teadmatus ei võimalda asjatundlikult valida)

Tahtevabadus ja determinism

Tahtevabadus on tahtmiste autonoomsus.

Determinism (ld determinare ‘kindlaks määrama’) on arusaam, et miski ei toimu ilma küllaldase põhjuseta

Arutlus: kui kõigel on küllaldane põhjus, siis on ka tahtmistel küllaldane põhjus ning nad pole autonoomsed.

Determinism ja indeterminism

Kolm arusaama tahtevabaduse probleemis

  1. jäik determinism,
  2. indeterminism,
  3. nõrk determinism