↑ Konspektid

Mitte igal lausel pole tõeväärtust

"Anton kammib juukseid" - sellel lausel on tõeväärtus

"Printer kammib juukseid" - sellel lausel ei ole tõeväärtust

Aga mida arvata näiteks lausest "Eesti keiser on lõngus"? See lause on ikkagi väär, sest väljendab tegelikult kaht mõtet: "Eestil on keiser" ning "See keiser on lõngus". Esimene mõte on väär.

Valetamine ja eksimine

Valetamine on tõde (vähemalt oma arust) teades teadlik väära seisukoha esitamine. Nii et kui inimene räägib vastupidist oma uskumustele, on see valetamine. Iseküsimus, kas see kedagi huvitab. Mõnikord nenditakse, et kõik valetavad ning see ei huvitagi kedagi.

Eksimine on tõese seisukoha vääraks või väära tõeseks pidamine. Igatahes räägib eksiv inimene seda, mida ta usub. Hiljem võivad tema seisukohad muutuda ning siis ta leiab, et eksis. Samuti võib inimene kogemata midagi segi ajada ning siis avastada, et ta eksis.

Tõeteooriad

  1. Tõe vastavusteooria ehk korrespondentsiteooria (ld co ‘koos’, respondere ‘vastav olema’)
  2. Tõe kooskõlateooria ehk koherentsiteooria (ld cohaerentia ‘sisemine seos’)
  3. Pragmatismi tõeteooria (kr pragma ‘tegu, tegutsemine’)
  4. Tõe liiasusteooria ehk redundantsiteooria (ld redundans ‘liigne’)

Tõe vastavusteooria

Tõesed on väited, mis on vastavuses faktidega.

Tõe kooskõlateooria

Tõesed on väited, mis on kooskõlas teiste tõeseks tunnistatud väidetega

Sellest tõeteooriast lähtutakse, kui

  1. hinnatakse mõne faktiväite usutavust teiste tõekspidamiste (n-ö taustteadmiste) alusel;
  2. lähtutakse konventsioonidest (definitsioonidest, aksioomidest jne) - näiteks matemaatikas.

Näiteks üks "Postimehe" artikkel rubriigist ‘Ainult 1 küsimus’ paneb vist mõtlema, kas seal kirjutatu võiks olla tõsi. Usun, et oma hinnangus lähtute tõe kooskõlateooriast

Pragmatismi tõeteooria

Tõesed on uskumused, millest lähtudes saab sihipäraselt tegutseda, mis n-ö töötavad

Pragmatistlikku arusaama tõest paistab jagavat näiteks apteeker filmist "Suvi" (Tallinnfilm, 1976), kes Tootsi küsimusele, kas sissevõetud rohi polnud mitte punsliõli, vastas: "Mis see Teie asi on! Peaasi, kui ta aitab. Jooge, mis Teile antakse ja uskuge, lootke ja armastage, siis saate kõigest ja kõige üle võimuse!"

Tõe liiasusteooria

Tõesus ei ole väite omadus. Väita midagi ning öelda, et väidetu on tõene, on üks ja seesama

Näiteks on üks ja seesama, kas ma ütlen:

"Ta sai selle tööga hästi hakkama"

või

"On tõsi, et ta sai selle tööga hästi hakkama".