↑ Konspektid

Vabadus ühiskonnas

John Stuart Mill’i teose “Vabadusest” põhjal. Eesti keeles ilmus see teos 1996. a.

Vabadus ei ole ainus väärtus

Lisaks vabadusele hindavad inimesed ka õiglust, võrdsust, julgeolekut, privaatsust jne

Indiviidi vabaduse piirajad ühiskonnas

J. S. Mill’i arvates peab indiviidi vabadust piirama põhimõttel: ei tohi olla teistele kahjulik

Vabaduse piiramise põhimõtte kohta kirjutas J. S. Mill:

Mina vaatlen kasu kui ülimat eesmärki kõikide eetiliste küsimuste puhul; aga ma pean silmas kasu kõige laiemas mõttes, lähtudes inimese kui areneva olendi püsihuvidest. Ma väidan, et need huvid lubavad spontaanset individuaalsust välisele kontrollile allutada ainult sellise tegevuse korral, mis riivab teiste inimeste huvisid.

Jutt on vaid täisealistest inimestest:

Vaevalt on vist vaja lisada, et see doktriin on mõeldud ainult küpses eas inimolenditele. Me ei räägi lastest või noortest allpool seda iga, mille seadus võib fikseerida mehe või naiseea piirina.

Mõttevabadus olgu täielik

Oponendid on J. S. Mill'i arvates alati vajalikud:

…Kui kõige tähtsamatele tõdedele ei leidu oponente, siis tuleb neid enesele tingimata ette kujutada ning varustada nad kõige tugevamate argumentidega, mida osavaim saatana eestkõneleja suudaks valmis sepitseda.

Tegevusvabaduse piirangud

Põhimõtteks juba mainitud: ei tohi olla teistele kahjulik.

Mõtlemiseks

Mõned vabaduseteemalised uudised