↑ Lugemisvara

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (1905-1980) oli Prantsuse filosoof ja kirjanik, eksistentsialist.

Eksistentsialiste ühendab Sartre'i sõnul veendumus, et inimese olemine eelneb tema olemusele, st inimene on see, kelleks ta end ise teeb. Ei ole mingit ettemääratust, saatust, head või halba iseloomu, inimloomust, mis meie elukäiku kujundaks. Meie ise oma tegudega kujundame iseennast.

Geenius on see, kes on oma tegudes end geeniusena näidanud. Argpüks on see, kes on oma tegude end argpüksiks teinud. Argpüksil on iga hetk võimalus mitte enam olla argpüks - nii nagu ka kangelasel on iga hetk võimalus mitte enam olla kangelane. Inimestele meeldiks muidugi mõelda just teistmoodi: kui juba oled sündinud argpüksina, siis pole enam midagi parata.

Inimene püüab oma vastutuskoormat leevendada, lootes, et on võimalik saada juhiseid näiteks ilmutuse teel. Kuid ilmutusena on tarvis teatud kogemust kõigepealt tõlgendada ning selle tõlgenduse valib inimene ise.

Sartre pöördub sama näite juurde, millega Kierkegaard illustreeris religioosset inimest. Jumal olevat käskinud Aabrahamil tuua ohvriks oma poeg. Aga kuidas sai Aabraham kindlaks teha, et see oli tõesti Jumal, küsib Sartre. Kust võis Aabraham teada, et peeti silmas just teda? Kas Aabraham sai käsust õigesti aru? 

Mõned püüavad vastutusest pääseda nõu küsimisega. Kuid ka siin sooritab inimene mitu valikut: esiteks ta valib probleemi lahendamiseks just sellise viisi: küsida nõu; teiseks, ta valib inimese, kellelt nõu küsida ning kolmandaks, ta valib, kas võtta nõu kuulda või mitte.

Isegi sisetunne ei ole midagi kindlat, sest on n-ö äraostetav: teatud teguviis tekitab ka tunde ning sisetunne pole seega sõltumatu.

Kõik katsed vabaneda valikutest ning sel teel ka vastutusest osutuvad enesepettuseks.

Inimene on määratud olema vaba: määratud, sest inimene ei ole ennast ise loonud siia maailma ning ikkagi vaba, sest kui ta kord juba on heidetud siia maailma, siis vastutab ta nüüd iseenda eksistentsi eest.

Kirjandus

  1. Sartre, J.-P. Eksistentsialism on humanism. - Vikerkaar, 2004, nr 10-11.
    Sartre, J.-P. Eksistentsialism on humanism. Tallinn, 2007.
  2. Sartre, J.-P. Iiveldus. Tallinn, 2002.
  3. Sartre, J.-P. Sein. - Prantsuse novell. Tallinn, 1973.
  4. Sartre, J.-P. Sõnad. -; Loomingu Raamatukogu, 1965, nr 25-26.
  5. Meos, I. Kaasaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000.
  6. Palviste J. - Kerner, G. Kolm kuulsat filosoofi. Mill, Kant, Sartre. Eetikaprobleeme. AS Kuldsulg, 1996.
  7. Tirol, T. Jean-Paul Sartre. - 20. sajandi mõttevoolud. Tallinn-Tartu, 2009

Interneti allikad

  1. Jean-Paul Sartre Archive