↑ Lugemisvara

Sokrates

Sokrates (469–399 e.m.a) oli Vana-Kreeka filosoof. Andmed tema elu ja õpetuse kohta pärinevad peamiselt filosoof Platonilt (427–347 e.m.a) ja ajaloolane Xenophonilt (u 430-354 e.m.a). Sokrates ise ei kirjutanud ühtegi teost, kuid tema nimi esineb enamuses Platoni dialoogivormis kirjutatud teostes. Üpris raske on vahet teha, milline oli tõeline Sokrates ja kus väljendas Platon oma mõtteid Sokratese nime all.

Arvati, et Sokrates on kõige targem inimene, sest Delfi oraakel olevat nii väitnud (aga tema suu läbi usuti kõnelevat jumal Apollonit ennast). Sokrates arvas, et tema tarkus seisneb selles, et ta "teab, et ta midagi ei tea". Teised aga ei tea sedagi, kuigi arvavad endid teadvat päris paljut.

Sokrates abiellus 45-aastaselt riiaka Xanthippega, kuid pereisana temast küll asja ei olnud – välja arvatud see, et neil kolm poega ikkagi oli. Ta uskus oma erilisse missiooni, mille kohta olevat öelnud:

"Minu arvates ongi jumal mind siia linna just selleks saatnud, et ma kogu päeva ringi käies igaüht teist lakkamatult ärataksin, veenaksin ja teile etteheiteid teeksin. /.../ Ei ole ju tavalise inimese moodi, et ta kõik oma toimingud hooletusse jätab ja juba nii palju aastaid talub, et kodused asjad on laokil, alati aga on väljas teie huvides, läheneb igaühele üksikult nagu isa või vanem vend ja veenab vooruse eest hoolt kandma."

Lisaks sõpradele oli Sokratesel ka vaenlasi, kes süüdistasid teda jumalate salgamises ja noorsoo rikkumises ning kohtus ta mõistetigi surma.

Sokrates arvas, et surm on hinge kehast vabanemine või siis mittemillekski muutumine. Kumbki variant ei olnud tema jaoks hirmus.


Alljärgneval pildil näeme, kuidas kujutas Sokratest mürgikarikat võtmas Prantsuse kunstnik David.


Kirjandus

 1. Platon, Pidusöök. Sokratese apoloogia. Tallinn, 1985.
 2. Botton de, A. Filosoofia lohutus. Tallinn, 2003, lk 5-38.
 3. Filosoofia ajalugu. I. Antiik- ja feodaalühiskonna filosoofia. Tartu, 1947.
 4. Kessidi, F. Sokrates. Tallinn, 1987.
 5. Meos, I. Antiikfilosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn, 2000.
 6. Meos, I. Ma tean, et ma midagi ei tea – Horisont, 2004, nr 6
 7. Saarinen, E. Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest Marxini. Tallinn, 1996.
 8. Salumaa, E. Filosoofia ajalugu I. Antiikfilosoofia. Tallinn, 1992.
 9. Vene, I. Sokratese legend. – Vene, I. Vahemere tuuled Hüperboreas. Tartu, 1997.
 10. Williams, B. Sokratese küsimus. – Akadeemia, 2000, nr 5.

Interneti allikad

 1. Socrates
 2. Socrates. Style and Methods