↑ Avalehekülg

Teema: Antiikfilosoofia

Teema valimine

Platoni arvates on olemas näiteks

juuste-idee, riigi-idee, pori-idee

inimese-idee, kolmnurga-idee, laua-idee.

õigluse-idee, mehisuse-idee, arguse-idee.

Aristotelese arvates iseloomustab eetiline loomutäius seda inimest, kes

käitub nii nagu on tema kohus.

suudab valida kuldse kesktee millegi liialduse ja puudulikkuse vahel.

kes teeb teistele inimestele head.

Epikurose arvates ei ole tarvis karta jumalaid, sest

jumalad ei karista õiglasi inimesi ning annavad andeks patustele.

jumalatele pole omane jälgida maailmas toimuvat ning sekkuda sellesse.

jumalaid polegi olemas.

Demokritose arvates erinevad aatomid üksteisest

ainult kuju poolest.

kuju, paigutuse korra ja asendi poolest.

kuju, paigutuse korra, asendi, värvuse ja lõhna poolest.

Aristoteles eristas loomulikke ja kunstlikke asju. Erinevus on tema arvates selles, et

loomulikud on need inimese loodud asjad, mis on kooskõlas valmistaja kavatsusega, kunstlikud aga need, mis ei ole kooskõlas valmistaja kavatsusega (nt ebaõnnestumise tõttu).

loomulikud asjad tekivad iseenesest, kunstlikud asjad loob aga inimene

loomulikud on need inimese loodud asjad, mida inimesel tõesti vaja läheb (nt maja), kunstlikud aga need inimese loodud asjad, mida tegelikult vaja ei lähekski (nt ehted) .