↑ Avalehekülg

Teema: Antiikfilosoofia

Teema valimine

Platoni ideaalses riigis peab olema kolm seisust: valitsejad, sõjamehed, käsitöölised (rahvas). Ta arvas, et

valitsejad on kõige väärtuslikum seisus - teised on vähemväärtuslikud.

valitsejad on riigile kõige vajalikum seisus - teised on vähem vajalikud.

valitsejaks või sõjameheks saavad vaid need, kellel on vastavad loomulikud eeldused, käsitööliseks võib aga saada igaüks.

Platoni arvates on olemas näiteks

juuste-idee, riigi-idee, pori-idee

inimese-idee, kolmnurga-idee, laua-idee.

õigluse-idee, mehisuse-idee, arguse-idee.

Aristotelese arvates iseloomustab eetiline loomutäius seda inimest, kes

käitub nii nagu on tema kohus.

suudab valida kuldse kesktee millegi liialduse ja puudulikkuse vahel.

kes teeb teistele inimestele head.

Demokritose arvates erinevad aatomid üksteisest

ainult kuju poolest.

kuju, paigutuse korra ja asendi poolest.

kuju, paigutuse korra, asendi, värvuse ja lõhna poolest.

Stoikute arvates on vabadus

võimalik vaid siis, kui inimesel on piisavalt tarkust tahta vaid seda, mis on kooskõlas saatusega.

illusioon

võimalik vaid siis, kui inimesel on piisavalt jõudu oma tahtmisi ellu viia.