↑ Avalehekülg

Teema: Antiikfilosoofia

Teema valimine

Sokrates võrdles oma vestlusi sünnitusabiga. Ta eeldas, et

inimese hinges on teadmisi, millest inimene ei ole teadlik.

inimese hinges on ekslikke arusaamu, millest inimene ei ole teadlik.

inimese hinges on teadmisi, millest inimene on teadlik.

Sokratese arvates seisneb tema tarkus selles, et

ta vastab ainult küsimustele, millele ta teab õiget vastust.

ta ei väida end teadvat seda, mida ta ei tea.

ta oskab esitada tarku küsimusi, kuigi tal pole erilisi teadmisi.

Epikuros jagas filosoofia kolmeks: tunnetusteooria, füüsika ja eetika. Millise valdkonna teadmised vabastavad teama arvates inimese hirmust surma ees?

tunnetusteooria

füüsika

eetika

Epikurose arvates ei ole tarvis karta jumalaid, sest

jumalad ei karista õiglasi inimesi ning annavad andeks patustele.

jumalatele pole omane jälgida maailmas toimuvat ning sekkuda sellesse.

jumalaid polegi olemas.

Aristoteles eristas loomulikke ja kunstlikke asju. Erinevus on tema arvates selles, et

loomulikud on need inimese loodud asjad, mis on kooskõlas valmistaja kavatsusega, kunstlikud aga need, mis ei ole kooskõlas valmistaja kavatsusega (nt ebaõnnestumise tõttu).

loomulikud asjad tekivad iseenesest, kunstlikud asjad loob aga inimene

loomulikud on need inimese loodud asjad, mida inimesel tõesti vaja läheb (nt maja), kunstlikud aga need inimese loodud asjad, mida tegelikult vaja ei lähekski (nt ehted) .