↑ Avalehekülg

Teema: Esteetika

Teema valimine

David Hume'i arvates

põhineb maitsestandard mõistusel, olles aprioorne

on inimeste kunstiline maitse erinev, kuid ütlus, et "harjutamine teeb meistriks" kehtib ka maitse puhul

on kunstiline maitse sünnipärane, kõigil seda üldse polegi

Emotivismi seisukohalt

väljendab instrumentaalmuusika kõige paremini elutunnet - ja keegi ei küsi, kas see muusika on tõene.

on lause "See on ilus" tõene, kui keegi kõne all olevat asja ilusaks peab

on lause "See on ilus" tõene, kui kõne all olev asi on tegelikult ilus.

Schopenhaueri arvates

oleme igapäevaselt tahte orjad, muusika kuulamine võib viia tahte täieliku vaibumiseni ning vabanemisele sellest orjusest

on muusika eriline kunst, sest erinevalt teistest kunstidest on muusika kujundlikult öeldes Tahte enda hääl.

on esteetilise kogemuse puhul tegu ideedega, teadus aga uurib maailma olemust

Aristotelese arvates

räägib luuletaja vaid sellest, mis toimus

kaugeneb kunstnik tegelikkust jäljendades tõelisest olemisest

on inimene elusolenditest kõige jäljendavam ning jäljendamine pakub kõigile rõõmu

Ortega y Gasseti’i arvates

oli XIX sajandi kunst populaarne seetõttu, et tegemist oli n-ö puhta kunstiga

on tõeline kunstiline nauding kunstiteoses kujutatud inimestele kaasaelamises

ei ole võimalik korraga näha kunstiteoses inimsaatust ning kunstiteost ennast