↑ Avalehekülg

Teema: Filosoofia

Teema valimine

Millise väite paikapidavuse üle saab otsustada ainuüksi (deduktiivse) arutluse põhjal?

Kuu teeb ringi ümber Maa ühe päevaga.

Kolmnurga sisenurkade summa võrdub kahe täisnurgaga.

Õnn ei ole rahas, vaid raha hulgas.

Mida kritiseeris Bertrand Russell, võrreldes seda hindu mõtteviisiga, mille kohaselt maailm toetub elevandile ja elevant kilpkonnale?

Comte'i seisukohta, et kõigis valdkondades jõuab inimmõtlemine kord positiivse staadiumini

Comte'i seisukohta, et kõigis valdkondades jõuab inimmõtlemine kord positiivse staadiumini

Jumalatõestust, mida tuntakse algpõhjuse argumendina

Kellele filosoofidest kuulub mõte, et inimesed võivad nautida oma jumalat, kui ta neil on?

William James

Rene Descartes

Sokrates

Aristotelese järgi on asja vorm (olemus) võimalikkusena tema mateerias juba olemas enne asja ennast. See tähendab et

millegi tekkimine on võimatu

tekkimine seisneb võimalikkuse realiseerumises

millegi hävimine on võimatu

John Locke on empirist, sest

ta ei usaldanud ühtegi arvamust ilma mõistuse kontrollita

tema arvates pärinevad kõik teadmised kogemusest

tema arvates on inimmõistus piiratud