↑ Avalehekülg

Teema: Filosoofia

Teema valimine

Millise väite paikapidavuse üle saab otsustada kogemuse põhjal?

Poisid on meessoost

Sügised on aasta-aastalt ikka soojemaks muutunud

2 + 3 = 5

Kes filosoofidest kasutas võrdlust, et inimese hing on sündides nagu puhas paberileht?

John Locke

Rene Descartes

Sokrates

Millise koolkonna nimetus tuleneb sõnast, mis tähendab 'vaatlev, uuriv'

Stoikud

Skeptikud

Nominalistid

George Berkeley’ arvates seisneb asjade olemasolu

nende vastasmõjus teiste asjadega

nende materiaalsuses

nende tajutavuses

Spinoza peateoseks oli

“Nikomachose eetika”

“Eetika, tõestatud geomeetrilisel viisil”

“Filosoofia printsiibid”