↑ Avalehekülg

Teema: Filosoofia

Teema valimine

Kes filosoofidest tõstatas küsimuse, kas pole mitte olemas kurja deemonit, kes tekitab meis aistinguid, ilma et oleks väliseid (materiaalseid) objekte?

Platon

Francis Bacon

Rene Descartes

Mida kritiseeris Bertrand Russell, võrreldes seda hindu mõtteviisiga, mille kohaselt maailm toetub elevandile ja elevant kilpkonnale?

Comte'i seisukohta, et kõigis valdkondades jõuab inimmõtlemine kord positiivse staadiumini

Comte'i seisukohta, et kõigis valdkondades jõuab inimmõtlemine kord positiivse staadiumini

Jumalatõestust, mida tuntakse algpõhjuse argumendina

Millise filosoofi vestlusmeetodit nimetatakse dialektiliseks?

Sokrates

Seneca

William James

Spinoza peateoseks oli

“Nikomachose eetika”

“Eetika, tõestatud geomeetrilisel viisil”

“Filosoofia printsiibid”

Leibnizi arvates liigituvad kõik tõed

mõistuse- ja faktitõdedeks

filosoofilisteks ja argimõistuse tõdedeks

ilmalikeks ja ilmutuslikeks tõdedeks