↑ Avalehekülg

Teema: Filosoofia

Teema valimine

Millise väite paikapidavuse üle saab otsustada kogemuse põhjal?

Poisid on meessoost

Sügised on aasta-aastalt ikka soojemaks muutunud

2 + 3 = 5

Kes filosoofidest kasutas võrdlust, et inimese hing on sündides nagu puhas paberileht?

John Locke

Rene Descartes

Sokrates

Karl Marx kirjutas koos Friedrich Engels’iga “Kommunistliku partei manifesti”. Selle esimene lause kõlas:

“On vaid üks tööliste tõelisi huvisid kaitsev partei – kommunistlik partei”

“Kogu senise ühiskonna ajalugu on klassivõitluse ajalugu”

“Üks tont käib ringi mööda Euroopat – kommunismitont”

Spinoza väitis, et inimeste tahe ei ole vaba. Usk sellesse, et inimesel ikkagi on tahtevabadus, tuleneb tema arvates

teaduse saavutuste väärast tõlgendamisest

teadmatusest: ollakse teadlik oma tegudest, kuid teadmatuses nende põhjuste suhtes

usust Jumalasse: Jumal olevat loonud inimese vaba tahet omavana

John Locke on empirist, sest

ta ei usaldanud ühtegi arvamust ilma mõistuse kontrollita

tema arvates pärinevad kõik teadmised kogemusest

tema arvates on inimmõistus piiratud