↑ Avalehekülg

Teema: Kõik

Teema valimine

Oletame, et on tõsi, et mõni porgand käib jõusaalis. Milline järgmistest väidetest ei ole sellisel juhul tõene?

Mõni porgand ei käi jõusaalis

Mitte ükski porgand ei käi jõusaalis

Kõik porgandid käivad jõusaalis

Kes filosoofidest tõstatas küsimuse, kas pole mitte olemas kurja deemonit, kes tekitab meis aistinguid, ilma et oleks väliseid (materiaalseid) objekte?

Platon

Francis Bacon

Rene Descartes

Kui võimalik, tehke järeldus antud eeldustest: Ats ei loe kunagi raamatut, mis on paksem kui 100 lk ning ilma piltideta. Selles raamatus ei ole üle 100 lk

Ats seda raamatut ei loe

Ats loeb seda raamatut

Neist eeldustest ei järeldu midagi

Descartes arvas, et tõeline/tõsikindel teadmine

tugineb faktide kindlale vundamendile.

tugineb mõistuse abil töödeldud faktide kindlale vundamendile.

järeldub ilmselgetest printsiipidest - nagu matemaatikas järeldub iga teoreem aksioomidest.

Miski pole talle püha! – nii võiks Kierkegaardi kohaselt iseloomustada

filistrit

esteeti

eetikut