↑ Avalehekülg

Teema: Kõik

Teema valimine

Mis järeldub järgmistest eeldustest? Martin osaleb vähemalt ühel olümpiaadil kahest – füüsika või filosoofia olümpiaadil. Kui Martin osaleb filosoofia olümpiaadil, siis osaleb ka Ants filosoofia olümpiaadil. Ants filosoofia olümpiaadil ei osalenud, kuid osales matemaatika olümpiaadil.

Martin osales füüsika olümpiaadil ning Ants osales matemaatika olümpiaadil

Martin ja Ants osalesid mõlemad matemaatika olümpiaadil

Martin osales nii füüsika kui ka filosoofia olümpiaadil, Ants osales ainult matemaatika olümpiaadil

Oletame, et on tõsi, et mõni õpilane ei ole poliitikahuviline. Mis sellest järeldub?

Mõni poliitikahuviline ei ole õpilane

Mõni poliitikahuviline on õpilane

Ükski eeltoodud väidetest ei järeldu sellest eeldusest

Emotivismi seisukohalt

väljendab instrumentaalmuusika kõige paremini elutunnet - ja keegi ei küsi, kas see muusika on tõene.

on lause "See on ilus" tõene, kui keegi kõne all olevat asja ilusaks peab

on lause "See on ilus" tõene, kui kõne all olev asi on tegelikult ilus.

Henri Bergson'i arvates

ei ole naerul mingit ühiskondlikku rolli, naerdakse lihtsalt niisama

naerdakse selle üle, kes ei sulandu gruppi või ühiskonda

ei ole midagi naljakat selles, kui inimene joostes maha kukub

Schopenhauer väitis, et maailm on kujutlus. See tähendab, et

näiteks majad, puud, lilled ja taevakehad oleksid ka siis, kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest).

kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest), siis näiteks maju ei oleks - küll aga oleksid näiteks puud, lilled ja taevakehad.

ei oleks näiteks maju, puid, lilli ja taevakehasid, kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest).