↑ Avalehekülg

Teema: Kõik

Teema valimine

Millise väite paikapidavuse üle saab otsustada kogemuse põhjal?

Poisid on meessoost

Sügised on aasta-aastalt ikka soojemaks muutunud

2 + 3 = 5

Millise väite paikapidavuse üle saab otsustada ainuüksi (deduktiivse) arutluse põhjal?

Kuu teeb ringi ümber Maa ühe päevaga.

Kolmnurga sisenurkade summa võrdub kahe täisnurgaga.

Õnn ei ole rahas, vaid raha hulgas.

Oletame, et on tõsi, et mõni porgand käib jõusaalis. Milline järgmistest väidetest ei ole sellisel juhul tõene?

Mõni porgand ei käi jõusaalis

Mitte ükski porgand ei käi jõusaalis

Kõik porgandid käivad jõusaalis

Kes filosoofidest arvas, et optimism on ohtlik maailmavaade, sest tekitab kõrgeid ootusi, mis saavad vaid pettumusega lõppeda

Arthur Schopenhauer

Jean-Paul Sartre

Leibniz

Epikurose arvates ei ole tarvis karta jumalaid, sest

jumalad ei karista õiglasi inimesi ning annavad andeks patustele.

jumalatele pole omane jälgida maailmas toimuvat ning sekkuda sellesse.

jumalaid polegi olemas.