↑ Avalehekülg

Teema: Kõik

Teema valimine

Leibnizi arvates liigituvad kõik tõed

mõistuse- ja faktitõdedeks

filosoofilisteks ja argimõistuse tõdedeks

ilmalikeks ja ilmutuslikeks tõdedeks

Hegeli arvates

oleks nimetus 'kallistika' parem kui 'esteetika', kui jutt on ilu uurimisest kunstis

on esteetikaks nimetatu pigem kunstifilosoofia

peab esteetika uurima ka ilu looduses

Nelson Goodman'i arvates

ei ole Claes Oldenburg'i korraldatud augu kaevamine ja täitmine Central Parkis kunstiteos, sest seda ei saa välja panna kunstisaali

on vaatamata edututele katsetele kunsti defineerida siiski vajalik otsida kunsti definitsiooni

võib ka maanteelt leitud kivi teatud tingimustel olla kunstiteos

Locke eristas primaarseid ja sekundaarseid omadusi. Erinevus seisneb selles, et

primaarseid omadusi uurivad loodusteadused, sekundaarseid aga ei saagi nende ebamäärasuse tõttu teaduslikult uurida.

primaarsed omadused on kehadel ka siis, kui keegi neid ei taju - sekundaarsed aga vaid siis, kui neid tajutakse.

primaarsed omadused on inimeste jaoks olulised, sekundaarsed aga väheolulised.

Schopenhauer väitis, et maailm on kujutlus. See tähendab, et

näiteks majad, puud, lilled ja taevakehad oleksid ka siis, kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest).

kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest), siis näiteks maju ei oleks - küll aga oleksid näiteks puud, lilled ja taevakehad.

ei oleks näiteks maju, puid, lilli ja taevakehasid, kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest).