↑ Avalehekülg

Teema: Kaasaja filosoofia

Teema valimine

Schopenhauer väitis, et maailm on kujutlus. See tähendab, et

näiteks majad, puud, lilled ja taevakehad oleksid ka siis, kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest).

kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest), siis näiteks maju ei oleks - küll aga oleksid näiteks puud, lilled ja taevakehad.

ei oleks näiteks maju, puid, lilli ja taevakehasid, kui poleks tajuvat subjekti (nt inimest).

Schopenhaueri arvates aitab intelligentsus (vaimurikkus)

vältida igavust ning mõttetuid tegusid.

edasi jõuda oma ametialal (tehes karjääri).

leida palju sõpru, kelle seltsis mõnusalt aega veeta.

Miski pole talle püha! – nii võiks Kierkegaardi kohaselt iseloomustada

filistrit

esteeti

eetikut

Lause "Inimesed söövad plastiliini"

on loogilise positivismi kohaselt ilmselt väär ning seetõttu mõttetu.

on loogilise positivismi kohaselt verifitseeritav ning seetõttu tunnetusliku mõttega.

ei ole loogilise positivismi kohaselt verifitseeritav, sest ta on ilmselt väär.

Väide, et Maa liigub (ümber oma telje ning ümber Päikese), on Feyerabendi arvates vastuolus faktidega

ning seetõttu jääb üle vaid imestada, miks tänapäeval seda väidet pooldatakse.

vaid juhul, kui fakte tõlgendatakse Aristotelese füüsika valguses (nt ilma inertsiseadust sõnastamata).

- juhul kui lähtuda Maa taustsüsteemist, Päikese taustsüsteemist lähtudes vastuolu kaob.