↑ Avalehekülg

Teema: Kaasaja filosoofia

Teema valimine

Iga nauding tekitab vajaduse uute naudingute järele (tavapärane ei suuda meid enam rahuldada). Schopenhauer arvas, et

sellest tulenevalt ei suuda me nautida seda, mida oleme saavutanud; sellest järeldub, et me ei suuda üldse elu nautida.

see on halb laste puhul, sest nemad ei oska piiri pidada (tahavad üha uusi mänguasju jne).

see on hea: just sellepärast inimesed püüavadki elus edasi jõuda (nt karjääri teha) ning mitte jääda ühele kohale manduma.

Kurjale kurjaga mittevastamise põhimõte

on Nietzsche arvates ainus asi ristiusus, mis on inimkonda edasi viinud

reedab Nietzsche arvates tegelikult argade soovi delegeerida kättemaks jumalale

iseloomustab Nietzsche arvates tsivilisatsiooni - erinevalt barbaarsetest ühiskondadest, kus valitseb veretasu põhimõte

Kui inimene tunneb huvi vaid nende infoallikate vastu, mis kinnitavad tema arvamusi ning põlastab neid infoallikaid, mis räägivad tema arvamustele vastu, siis Peirce'i arusaama kohaselt on tegemist

usu kinnitamise autoriteedi meetodiga

vankumatu usuga, mis ei vaja kinnitust

usu kinnitamise kangekaelsuse meetodiga

Väide, et Maa liigub (ümber oma telje ning ümber Päikese), on Feyerabendi arvates vastuolus faktidega

ning seetõttu jääb üle vaid imestada, miks tänapäeval seda väidet pooldatakse.

vaid juhul, kui fakte tõlgendatakse Aristotelese füüsika valguses (nt ilma inertsiseadust sõnastamata).

- juhul kui lähtuda Maa taustsüsteemist, Päikese taustsüsteemist lähtudes vastuolu kaob.

Metafüüsika elimineerimiseks tunnetussfäärist on loogilise positivismi seisukohalt tarvis

demonstreerida, et metafüüsilised teooriad on inimestele pigem kahjulikud kui kasulikud

metafüüsilised teooriad kogemuse põhjal ümber lükata

loogilise analüüsi tulemusel näidata, et metafüüsilistel teooriatel puudub tunnetuslik mõte