↑ Avalehekülg

Teema: Kaasaja filosoofia

Teema valimine

Iga nauding tekitab vajaduse uute naudingute järele (tavapärane ei suuda meid enam rahuldada). Schopenhauer arvas, et

sellest tulenevalt ei suuda me nautida seda, mida oleme saavutanud; sellest järeldub, et me ei suuda üldse elu nautida.

see on halb laste puhul, sest nemad ei oska piiri pidada (tahavad üha uusi mänguasju jne).

see on hea: just sellepärast inimesed püüavadki elus edasi jõuda (nt karjääri teha) ning mitte jääda ühele kohale manduma.

Kahtluse all pidas Peirce silmas

otsustusest hoidumist, millega kaasneb hingerahu.

mingi seisukoha ekslikuks või käitumisviisi ebaõigeks pidamist.

kasvõi hetkelist kahevahelolekut (mingi teguviisi või seisukoha valimisel).

Sartre'i arvates erineb asja olemasolu inimese eksistentsist sellepoolest, et

asi on see, milleks ta on tehtud, inimene aga see, kelleks ta end ise teeb.

asi on kunstlik, inimene aga kasvab loomulikul teel selliseks, nagu talle on määratud kasvada.

asjad on olemas enne inimest ning inimene kohandab oma eksistentsi asjade maailmaga.

Peirce'i arvates tuleb uskumuste võrdlemiseks

analüüsida nende uskumuste sõnastusi.

analüüsida, millistest eeldustest need uskumused lähtuvad.

võrrelda neist uskumustest lähtuvaid teguviise.

Kuhni arvates loobuti Ptolemaiose astronoomiast seetõttu, et

Koperniku astronoomia oli faktiliselt täpsem.

lakati uskumast Piiblit, mille järgi Maa on Universumi keskel.

Ptolemaiose astronoomia muutus liiga keeruliseks (näiteks üha uute epitsüklite lisamise tõttu).