↑ Avalehekülg

Teema: Kaasaja filosoofia

Teema valimine

Kahtluse all pidas Peirce silmas

otsustusest hoidumist, millega kaasneb hingerahu.

mingi seisukoha ekslikuks või käitumisviisi ebaõigeks pidamist.

kasvõi hetkelist kahevahelolekut (mingi teguviisi või seisukoha valimisel).

Spengleri arvates elasid kultuuriliselt ühel ajal

Bacon ja Hegel

Platon ja Hegel

Sokrates ja Epikuros

Sartre'i arvates sisetunne

vabastab meid vastutusest oma tegude eest, sest ei saa ju minna vastuollu iseendaga.

vabastab meid vastutusest oma tegude eest vaid juhul, kui tegemist on tõelise sisetundega.

ei vabasta meid vastutusest oma tegude eest, sest kunagised valikud (teod) on kujundanud ka sisetunde.

Lause "Inimesed söövad plastiliini"

on loogilise positivismi kohaselt ilmselt väär ning seetõttu mõttetu.

on loogilise positivismi kohaselt verifitseeritav ning seetõttu tunnetusliku mõttega.

ei ole loogilise positivismi kohaselt verifitseeritav, sest ta on ilmselt väär.

Feyerabendi arvates annab teaduse ajalugu tunnistust, et

teadlased on lähtunud alati ainult faktidest ning suhtunud oma teaduslikku teooriasse kriitiliselt.

ei leidu ühtegi reeglit või põhimõtet, mida teadlased poleks rikkunud.

teaduse võit teiste mõtlemisviiside (nt maagia ning religiooni) üle tuleneb tema objektiivsest ja kriitilisusest.