↑ Avalehekülg

Teema: Kaasaja filosoofia

Teema valimine

Iga nauding tekitab vajaduse uute naudingute järele (tavapärane ei suuda meid enam rahuldada). Schopenhauer arvas, et

sellest tulenevalt ei suuda me nautida seda, mida oleme saavutanud; sellest järeldub, et me ei suuda üldse elu nautida.

see on halb laste puhul, sest nemad ei oska piiri pidada (tahavad üha uusi mänguasju jne).

see on hea: just sellepärast inimesed püüavadki elus edasi jõuda (nt karjääri teha) ning mitte jääda ühele kohale manduma.

Sartre'i arvates erineb asja olemasolu inimese eksistentsist sellepoolest, et

asi on see, milleks ta on tehtud, inimene aga see, kelleks ta end ise teeb.

asi on kunstlik, inimene aga kasvab loomulikul teel selliseks, nagu talle on määratud kasvada.

asjad on olemas enne inimest ning inimene kohandab oma eksistentsi asjade maailmaga.

Peirce'i arvates tuleb uskumuste võrdlemiseks

analüüsida nende uskumuste sõnastusi.

analüüsida, millistest eeldustest need uskumused lähtuvad.

võrrelda neist uskumustest lähtuvaid teguviise.

Comte eristas mõtlemise kolme staadiumi. Millisesse staadiumisse kuulub selline seletus: "Maailmas on palju kurjust seetõttu, et inimene on loomult kuri."

See on teoloogiline mõtteviis.

See on metafüüsiline mõtteviis.

See on positiivne mõtteviis.

Metafüüsika elimineerimiseks tunnetussfäärist on loogilise positivismi seisukohalt tarvis

demonstreerida, et metafüüsilised teooriad on inimestele pigem kahjulikud kui kasulikud

metafüüsilised teooriad kogemuse põhjal ümber lükata

loogilise analüüsi tulemusel näidata, et metafüüsilistel teooriatel puudub tunnetuslik mõte