↑ Avalehekülg

Teema: Loogika

Teema valimine

Mis järeldub järgmistest eeldustest? Kõik muinasjutud on õpetlikud. Kõik muinasjutud on väljamõeldised

Mõni väljamõeldis on õpetlik

Mõni muinasjutt ei ole õpetlik

Kõik õpetlikud lood on väljamõeldised

Mis järeldub järgmistest kahest eeldusest? Teodor ei vasta, kui küsimus näib talle rumal või liiga keeruline. Maali esitatud küsimus ei näi Teodorile liiga keeruline.

Teodor vastab Maali esitatud küsimusele

Teodor ei vasta Maali esitatud küsimusele

Neist eeldustest ei järeldu midagi

Milline alljärgnevatest liigitustest ei vasta nõudele, et liigitada tuleb ühel ja samal alusel?

Inimesed jagunevad blondideks ja brünettideks.

Sissetulekute alusel jagunevad inimesed väikese, väga väikese ja minimaalse sissetulekuga inimesteks.

Koerad liigituvad tõukoerteks, madalakarvalisteks koerteks ja väikesteks koerteks

Leidke väide, mis on antud väitele vasturääkiv: Kui televiisorist tuleb mingi jama ning ta on üksi kodus, siis ropendab ta kõva häälega

Televiisorist ei tule mingit jama ning ta ei ole üksi kodus, kuid ta ropendab kõva häälega

Kui televiisorist ei tule mingit jama ning ta üksi kodus ei ole, siis ei ropenda ta kõva häälega

Televiisorist tuleb mingi jama ning ta on üksi kodus, kuid ta ei ropenda kõva häälega

Mis järeldub antud eeldustest: Kõik elumajad on ehitised. Kõik kemmergud on ehitised

Mõned ehitised ei ole kemmergud

Mõnes elumajas on kemmerg

Neist eeldustest ei järeldu midagi