↑ Avalehekülg

Teema: Loogika

Teema valimine

Mis järeldub järgmistest eeldustest? Martin osaleb vähemalt ühel olümpiaadil kahest – füüsika või filosoofia olümpiaadil. Kui Martin osaleb filosoofia olümpiaadil, siis osaleb ka Ants filosoofia olümpiaadil. Ants filosoofia olümpiaadil ei osalenud, kuid osales matemaatika olümpiaadil.

Martin osales füüsika olümpiaadil ning Ants osales matemaatika olümpiaadil

Martin ja Ants osalesid mõlemad matemaatika olümpiaadil

Martin osales nii füüsika kui ka filosoofia olümpiaadil, Ants osales ainult matemaatika olümpiaadil

Oletame, et on tõsi, et mõni õpilane ei ole poliitikahuviline. Mis sellest järeldub?

Mõni poliitikahuviline ei ole õpilane

Mõni poliitikahuviline on õpilane

Ükski eeltoodud väidetest ei järeldu sellest eeldusest

Milline järgmistest liigitustest on taksonoomiline?

Täisarvud jagunevad positiivseteks ja mittepositiivseteks

Inimene jaguneb kehaks ja hingeks.

Eesti elanikkond jaguneb eestlasteks, venelasteks ja muude rahvuste esindajateks.

Kui võimalik, tehke järeldus antud eeldustest: Ats ei loe kunagi raamatut, mis on paksem kui 100 lk ning ilma piltideta. Seda raamatut Ats loeb

See raamat ei ole paksem kui 100 lk või ei ole ilma piltideta

See raamat on paksem kui 100 lk ning ilma piltideta

Neist eeldustest ei järeldu midagi

Mis järeldub antud eeldustest: Kõik elumajad on ehitised. Kõik kemmergud on ehitised

Mõned ehitised ei ole kemmergud

Mõnes elumajas on kemmerg

Neist eeldustest ei järeldu midagi