↑ Avalehekülg

Teema: Loogika

Teema valimine

Mis järeldub järgmistest eeldustest? Kõik naturaalarvud on ratsionaalarvud. Kõik naturaalarvud on täisarvud

Kõik täisarvud on ratsionaalarvud

Mõni ratsionaalarv ei ole täisarv

Mõni täisarv on ratsionaalarv

Mis järeldub järgmistest eeldustest? Kõik muinasjutud on õpetlikud. Kõik muinasjutud on väljamõeldised

Mõni väljamõeldis on õpetlik

Mõni muinasjutt ei ole õpetlik

Kõik õpetlikud lood on väljamõeldised

Leidke väide, mis on antud väitele vasturääkiv: Iga inimene, kes on andekas ja auahne, teeb karjääri

Mõni inimene, kes on andekas ja auahne, ei tee karjääri

Mõni inimene, kes ei ole ei andekas ega auahne, teeb karjääri

Mõni inimene, kes ei ole andekas või ei ole auahne, teeb karjääri

Kui võimalik, tehke järeldus antud eeldustest: Ats ei loe kunagi raamatut, mis on paksem kui 100 lk ning ilma piltideta. Seda raamatut Ats loeb

See raamat ei ole paksem kui 100 lk või ei ole ilma piltideta

See raamat on paksem kui 100 lk ning ilma piltideta

Neist eeldustest ei järeldu midagi

Mis järeldub antud eeldustest: Kõik vaprad inimesed väärivad kiitust. Mõni vapper inimene on kuulus

Mõni kuulus inimene väärib kiitust

Kõik kuulsad inimesed väärivad kiitust

Neist eeldustest ei järeldu midagi