↑ Avalehekülg

Teema: Loogika

Teema valimine

Oletame, et väide Kõik elevantsid sõbrustavad obukakkudega on väär. Sellisel juhul

Väide Mõni elevants ei sõbrusta obukakkudega on tõene

Väide Mõni elevants sõbrustab obukakkudega on tõene

Väide Mitte ükski elevants ei sõbrusta obukakkudega on tõene

Mis järeldub järgmistest eeldustest? Kõik naturaalarvud on ratsionaalarvud. Kõik naturaalarvud on täisarvud

Kõik täisarvud on ratsionaalarvud

Mõni ratsionaalarv ei ole täisarv

Mõni täisarv on ratsionaalarv

Mis järeldub järgmistest eeldustest? Kõik muinasjutud on õpetlikud. Kõik muinasjutud on väljamõeldised

Mõni väljamõeldis on õpetlik

Mõni muinasjutt ei ole õpetlik

Kõik õpetlikud lood on väljamõeldised

Mis järeldub järgmistest kahest eeldusest? Teodor ei vasta, kui küsimus näib talle rumal või liiga keeruline. Maali esitatud küsimus ei näi Teodorile liiga keeruline.

Teodor vastab Maali esitatud küsimusele

Teodor ei vasta Maali esitatud küsimusele

Neist eeldustest ei järeldu midagi

Milline alljärgnevatest liigitustest ei vasta nõudele, et liigitada tuleb ühel ja samal alusel?

Inimesed jagunevad blondideks ja brünettideks.

Sissetulekute alusel jagunevad inimesed väikese, väga väikese ja minimaalse sissetulekuga inimesteks.

Koerad liigituvad tõukoerteks, madalakarvalisteks koerteks ja väikesteks koerteks