↑ Avalehekülg

Teema: Uusaja filosoofia

Teema valimine

Locke'i veendumus oli, et inimese saavutused elus on

valdavalt määratud sünnipäraste võimetega.

täielikult määratud kasvatuse ja harjutamisega.

valdavalt määratud kasvatuse ja harjutamisega.

Vanad roomlased uskusid, et Neptunusele ohverdamine päästab mereõnnetustest, kuigi mõnikord hukkusid merel ka ohvreid toonud inimesed. Baconi arvates tähendas see, et

mõnikord ohverdati valesti või hoopis valele jumalale.

inimestel on kalduvus uskuda jumalatesse, kes ähvardavad, mitte aga Jumalasse, kes armastab.

inimestel on kalduvus mitte märgata fakte, mis nende seisukohtadele vastu räägivad.

Helvetiuse seisukoht on, et inimene

kaldub pooldama arvamust, mis ühtib enamuse arvamusega

peab ekslikuks oma arvamust vaid siis, kui see ei ühti mõne targema inimese arvamusega

peab ekslikuks iga arvamust, mis ei ühti tema enda arvamusega

Hegeli vabadusekäsituse kohaselt seisneb vaba inimese ja orja erinevus selles, et

vaba inimene suudab ise otsustada mis on tema jaoks hea ja mis on halb, ori ei suuda.

vaba inimene käitumine lähtub mõistuspärastest põhimõtetest, orja teguviis on aga tingitud välisest sundusest.

vaba inimene ei kuulu kellelegi, ori kuulub aga isandale

Mida arvaks Hegel?

Kui poleks olnud Stalinit, oleks Venemaa ning kogu maailma ajalugu hoopis teistsugune.

Kui poleks olnud Stalinit, oleks Venemaal võimule tulnud suurkuju, kes toiminuks üldjoontes samamoodi kui Stalin.

Kui poleks olnud Stalinit, oleks sündmused kulgenud samamoodi ka ilma Stalinita või temataolise suurkujuta.