↑ Avalehekülg

Teema: Uusaja filosoofia

Teema valimine

Bacon arvas, et teadmised ei ole eesmärk omaette, vaid teadmised on jõud. See tähendab, et

miski pole võimatu selle jaoks, kes on varustatud teadmistega.

teadmistega varustatuna saab võimaluste piires muuta loodust, kuid ei saa rikkuda loodusseadusi.

miski pole võimatu selle jaoks, kes on varustatud teadmistega ning oskab neid ka kasutada.

Helvetiuse seisukoht on, et inimene

kaldub pooldama arvamust, mis ühtib enamuse arvamusega

peab ekslikuks oma arvamust vaid siis, kui see ei ühti mõne targema inimese arvamusega

peab ekslikuks iga arvamust, mis ei ühti tema enda arvamusega

Maailmamõistuse kavalus seisneb Hegeli arvate selles, et

suurkujul jääb mulje, et tema teeb ajalugu, kuigi tegelikult suunab ajaloo kulgu organiseerunud rahvas.

suurkujul on võimalik ära kasutada inimeste isiklikud huvid oma eesmärkide saavutamiseks.

inimestel jääb mulje, justnagu teeksid nemad ajalugu, kuigi tegelikult inimeste tahe ei määra ajaloo kulgu.

Hegeli vabadusekäsituse kohaselt seisneb vaba inimese ja orja erinevus selles, et

vaba inimene suudab ise otsustada mis on tema jaoks hea ja mis on halb, ori ei suuda.

vaba inimene käitumine lähtub mõistuspärastest põhimõtetest, orja teguviis on aga tingitud välisest sundusest.

vaba inimene ei kuulu kellelegi, ori kuulub aga isandale

Mida arvaks Hegel?

Kui poleks olnud Stalinit, oleks Venemaa ning kogu maailma ajalugu hoopis teistsugune.

Kui poleks olnud Stalinit, oleks Venemaal võimule tulnud suurkuju, kes toiminuks üldjoontes samamoodi kui Stalin.

Kui poleks olnud Stalinit, oleks sündmused kulgenud samamoodi ka ilma Stalinita või temataolise suurkujuta.